SELECT LANGUAGE

Norme

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016 și a devenit aplicabilă în toate țările membre ale Uniunii Europene la data de 25 mai 2018. Această lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecției datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani și are obiective care trec mult peste simpla protecție a spațiului privat.

 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a persoanelor care ne transmit date cu caracter personal, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

 

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “PPD”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră ("date personale”).

 

PPD explică practicile EROGLU ROMANIA S.R.L. (în continuare denumită “EROGLU”),referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către EROGLU.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de EROGLU se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în careEROGLU operează.

                                                        

CINE SUNTEM?

Operatorul de date cu caracter personal esteEROGLU ROMANIA S.R.L., o societate cu sediul social în Bucuresti, Şoseaua București – Ploiești nr. 9-13, Zona Manageri, etaj 6, Sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/6258/2010 și cod unic de înregistrare RO27079660.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

"Date personale" înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele:

Nume, prenume, nr de telefon mobil, e-mail, data de nastere, localitate.

              

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe careEROGLUle prelucrează:

 

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare - Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor - Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării - Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 6. Dreptul de opoziție - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 7. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă - Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de EROGLU.
 9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct - Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul "dezabonare" în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
 10. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

 

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care EROGLUle prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ulEROGLU. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO)

EROGLU, în calitate de operator a desemnat-o pe doamna Nuță Adela, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor (denumit în continuare “DPO”), având obligația de a verifica respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către operator și de a reprezenta operatorul în relația cu persoanele vizate și cu Autoritatea de supraveghere.

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezenta PPD, utilizând datele de contact de mai jos:

Nume DPO: NUȚĂ ADELA

E-mail DPO: adela.nuta@jantea-law.ro

Adresă de corespondență DPO: București, str. Transilvaniei nr. 9, sector 1, cod 010796.

 

TEMEIUL ȘISCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. În scopul încheierii și executării contractelor - Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul încheierii sau executării contractului dintre părți. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.
 2. În scopul îndeplinirii unor obligații legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.
 3. În scop de marketing - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal dacă v-ați exprimat consimțământul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

                                                                                                                    

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

EROGLUpoate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

 

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 1. Atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale, precum și pentru un termen ulterior în situația în care există o obligație legală de păstrare pentru EROGLU;
 2. În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;
 3. În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de5ani de la ultima corespondență trimisă;
 4. În cazul în care creați un cont sau solicitați emiterea unui card de fidelitate, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre, definite în conformitate cu reglementările legale în vigoare). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la5 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului/cardului (ca de exemplu, login în contul dumneavoastră);
 5. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre, definite în conformitate cu reglementările legale în vigoare). În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră.

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

EROGLU se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către EROGLUvor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/ contractuală pentru EROGLU de a proceda în acest mod.

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care EROGLUcolaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii aiEROGLU, cu informarea dumneavoastră prealabilă.Aceștia sunt furnizori externi de servicii și furnizori de servicii ai EROGLUcare se află în țări din interiorul și în afara Uniunii Europene (UE) și Spațiului Economic European (EEA). În aceste situații, ne asigurăm, prin reglementări contractuale că acești furnizori de servicii procesează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care un alt nivel de protecție a datelor este comun și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE.

 

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când legea ne impune acest lucru.
 2. Atunci când considerăm că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

EROGLU a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratoriiEROGLU, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama EROGLUsunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile PPD.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact ale DPO-ului nostru.

Regulamentul campanie Sistem de loializare clienti(CRM)

 

Subscrisa, EROGLU ROMANIA S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Șoseaua București - Ploiești, nr. 9-13, Zona Manageri, etaj 6, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6258/2010, având cod fiscal RO27079660, reprezentată legal prin Hüseyin Barış YENİGÜN, adoptăm prezentul regulament, în următoarele condiții:

Organizatorul

Organizatorul campaniei (numită în cele ce urmează ,,Promoția’’) este , EROGLU ROMANIA S.R.L. cu  sediul în București, Șoseaua București - Ploiești, nr. 9-13, Zona Manageri, etaj 6, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6258/2010, având cod fiscal RO27079660, reprezentată legal prin Hüseyin Barış YENİGÜN

Participarea la această Promoție implică acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare Regulament), precum și obligativitatea respectării acestuia de către toți Participanții.

Regulamentul precum și detaliile Promoției sunt disponibile în mod gratuit oricărui solicitant prin solicitarea acestuia in oricare magazin Colin’s din Romania.

Participanților la Promoție nu le este impusă în contrapartidă nicio altă cheltuială directă sau indirectă.

 

Locul de desfășurare a Promoției

Promoția este organizată și se va desfășura pe teritoriul României.

 

Condiții de participare

La Promoție poate participa orice cetățean român cu domiciliul sau reședința în România, care la data înscrierii a împlinit vârsta de 18 ani.

Nu au dreptul de a participa la această Promoție angajații Organizatorului și ai Partenerilor, precum și soții sau rudele acestora pana la gradul al II-lea inclusiv.

Modul de desfășurare a Promoției

Participanții se pot înscrie la Promoție astfel:Clienții se pot înregistra în sistemul nostru folosind următorii pași:

Prima varianta: Clientul poate scana prin intermediului telefonului mobil propriu, codul QR afișat în zona caselor de marcat, in fiecare magazin Colin’s.

A doua varianta: Clientul se poate înregistra accesând linkul afișat în zona caselor de marcat, în fiecare magazin Colin’s. Inregistrarea se face de către Client prin accesarea dispozitivului personal.

 

Ulterior scanării codului QR sau a înregistrării prin accesarea link-ului, se va deschide un formular de contact ce trebuie completat cu datele Clientului, în vederea creării unui cont virtual de Client.

Ca urmare a finalizării completării datelor de către Client (inclusiv a numărului de telefon), Clientul va primi un SMS ce conține un cod unic de confirmare.

Codul unic trebuie introdus, prin copiere, în pagina inițială de înregistrare, moment la care înregistrarea în campanie va fi finalizată cu succes, Clientul beneficiind de un cont personal.

Din momentul în care Clientul se înregistrează cu numărul său de telefon, poate începe să acumuleze puncte câștigătoare în magazinele noastre, în baza cumpărăturilor efectuate.

Câștigurile în puncte se calculează prin raportare la prețul de vânzare de pe ultimul bon. Clientul poate câștiga, zilnic, maxim 50 lei.

Valoarea fiecărui punct câștigat este de 1 leu, astfel încât, ca urmare a achizițiilor efectuate punctele vor fi convertite în lei și înregistrate în contul Clientului.

La fiecare achiziție, Clientul va acumula puncte după cum urmează:

 1. Pentru produsele de sezon: 3% din prețul de vânzare;
 2. Pentru produse cu reducere:2 % din prețul de vânzare;
 3. Pentru produse outlet: 1% din prețul de vânzare.

Punctele acumulate se vor încărca în contul Clientului  imediat după emiterea bonului fiscal si pot fi folosite la toate cumpărăturile viitoare (cu excepția produselor care beneficiază deja de reducere/discount/alte promoții).

În limita punctelor disponibile, Clientul poate ca, din valoarea totală a achiziției sale să plătească doar 30%, restul de 70% urmând a fi scăzut din valoarea punctelor (convertite în lei) acumulate în contul său.

Clientul nu poate acumula punctele pe un cont diferit decât cel cu care s-a înregistrat și nici nu le poate transfera într-un alt cont.

Campania noastră pentru câștigul de puncte este o aplicație speciala care nu permite utilizarea de către mai mulți beneficiari, cu excepția titularului contului.

Produsele care beneficiază deja de reducere/discount/alte promoții nu fac obiectul acestei campanii, acumularea de puncte ca urmare a achiziției acestora nefiind posibilă.

Produsele care beneficiază deja de reducere/discount/alte promoții, pot fi însă achitate folosind punctele deja acumulate în contul Clientului.

Punctele care au fost acumulate pe parcursul fiecărui an sunt valabile pana la sfârșitul anului și nu se reportează pentru anul următor.

Clienții înregistrați în sistemul nostru, vor beneficia de campanii speciale organizate în magazinele Colin’s.

 

Răspundere

Organizatorul nu își asumă răspunderea în cazul oricărei situații ce determina imposibilitatea participării la Promoție ca urmare a unor restricții de natură tehnica sau a altor limitări specifice serviciilor online, ca de exemplu, dar fără a se limita la: neîncărcarea rețelei sau a paginilor de concurs, imposibilitatea abonării la campanie, furtul adresei de e-mail, etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul se angajează să nu folosească datele personale ale Participanților obținute ca urmare a desfășurării Promoției decât în scopul derulării prezentei Promoții în conformitate cu acest Regulament, o utilizare în orice alt scop nefiind permisa.

Organizatorul se angajează să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Datele personale prelucrate de Organizator vor fi în cazul Participanților câștigători, datele colectate direct de la aceștia cu acordul expres, precum: nume, prenume, numar de telefon, data nasterii, adresa de mail, oras, sex, tara.

Participanții au în conformitate cu GDPR, o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care EROGLU le prelucrează, respectiv: Dreptul de acces la datele prelucrare, Dreptul la rectificarea datelor, Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), Dreptul la restricționarea prelucrării, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul de opoziție, Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct, Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț.

 

Participanții pot adresa întrebări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele cu caracter personal sau își pot exercita oricare dintre drepturi, prin contactarea Responsabilul nostru cu Protecția Datelor (DPO), Nuță Adela, la adresa de e-mail: adela.nuta@jantea-law.ro şi adresa de corespondență București, sector 1, Strada Transilvaniei nr. 9.

Modificarea Regulamentului

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/întrerupe/prelungi oricând desfășurarea acestei Promoții, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunoștința publicului înainte de data la care va intra în vigoare printr-un act adițional la prezentul Regulament care va fi publicat pe paginile: Facebook:/colins.romania; Instagram: /colins_romania

Până la data unei eventuale modificări a Promoției, Organizatorul va respecta condițiile stipulate în prezentul Regulament.

 

Publicarea Regulamentului

Prezentul Regulamentul de participare/desfășurare poate fi consultat in toate magazinele Colin’s.

 

Reclamații si litigii

Orice reclamație care are legătură cu desfășurarea Promoției va fi adresata în scris Organizatorului, la adresa de e-mail ‘ puncte@colinsjeans.com ‘ în termen de maxim 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat dar nu mai târziu de 5 zile.

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Promoție se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta lucru nu va fi posibil, se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente din București.

 

 

EROGLU ROMANIA S.R.L.

Prin administrator

Hüseyin Barış YENİGÜN